Hyperbenthos MONEOS (De Vlaamse Waterweg)

Projectdetails

Samenvatting

Sinds 2006-2008, met het verbeteren van de waterkwaliteit, verschenen plots meer hyperbenthos in het Schelde-estuarium. Onder hyperbenthos verstaan we alle kleine fauna (1 mm tot enkele cm) die op en net boven de bodem leeft. In de Zeeschelde betreft het vooral garnalen (Decapoda), aasgarnalen (Mysida) en juveniele vis. Deze ecosysteemcomponent blijkt al snel een belangrijk onderdeel te zijn van de voedselketen. Een bescheiden monitoringsprogramma werd hierom toegevoegd aan de standaard bodemdierbemonstering na advies volgend uit T2009 evaluatie. De monitoring richt zich op de verspreiding en evolutie van de garnaalachtigen (en juveniele vis) doorheen het hele Zeeschelde-estuarium op 6 vaste locaties sinds 2013.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Schelde
  • Vissen
  • Meetnetten