Implementatie Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Projectdetails

Samenvatting

Het project omhelst de monitoring van de aantallen en de verspreiding van mariene top-predatoren door middel van gestandaardiseerde scheeps- en vliegtuigtellingen. Daarnaast worden de effecten van antropogeen handelen (vervuiling, visserij, windmolens) op mariene sleutelsoorten onderzocht door tellingen van gestrande zeevogels, onderzoek naar plastic in zeevogelmagen, de mate van oliebesmeuring bij zeevogels en onderzoek naar het dieet en habitatgebruik van zeevogels. Het onderzoek is sterk beleidsondersteunend (RAMSAR, Natura2000, OSPAR, Mariene Strategie en de federale overheid) en kadert in het INBO-engagement om marien ecologisch onderzoek te doen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/25

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water

Thematische lijst

 • Verontreiniging
 • Windenergie
 • Zee- en kustvogels
 • Meetnetten

Vrije trefwoorden

 • VRL-soorten
 • Ramsar
 • zeevogel
 • habitatgebruik
 • beleid
 • OSPAR
 • Noordzee
 • natura2000
 • KRMS
 • MSFD