COST Alien-CSI Action CA17122 Increasing understanding of alien species through citizen science

Projectdetails

Samenvatting

Burgerwetenschap (citizen science), het betrekken van het publiek bij onderzoek, biedt de gelegenheid om de gegevens en kennis over uitheemse soorten te verbeteren en tegelijkertijd maatschappelijke betrokkenheid bij en bewustzijn rond de problematiek van invasieve exoten te creëren. Technologische ontwikkelingen, zoals online crowdsourcing technologieën, sociale media en smartphone applicaties, hebben burgerwetenschap een boost gegeven. Tegelijkertijd brengen deze innovaties nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals duurzaam databeheer, het garanderen van datakwaliteit, de nood aan innovatieve analysetechnieken, visualisatie, interpretatie en het gebruik en delen van gegevens. Dit COST-project heeft als primair doel een netwerk van Europese citizen science projecten rond invasieve soorten te ontwikkelen en de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken in citizen science voor invasieve exoten te ondersteunen. Dit netwerk moet een betere verankering van citizen science in de besluitvorming rond invasieve exoten garanderen, zoals de implementatie van de EU-verordening (1143/2014) ter preventie en beheer van invasieve exoten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum3/07/1831/12/24

Vrije trefwoorden

  • exoten
  • invasieve
  • exoot

Data Management vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Exoten (beheer)