Autochtone bomen en struiken

Projectdetails

Samenvatting

Hoge genetische diversiteit in het plantsoen bij (her)bebossing kan slechts bekomen worden door te zorgen dat er voor alle inheemse boom- en struiksoorten voldoende erkend uitgangsmateriaal aanwezig is en dat dit uitgangsmateriaal over een hoge genetische diversiteit beschikt, aangepast is aan lokale groeicondities en een hoog aanpassingsvermogen kent. Dit wordt bereikt door de aanleg van genetisch variabele zaadboomgaarden uitgaande van materiaal aanwezig in de diverse natuurlijke autochtone populaties die we nog kennen in Vlaanderen. Eens de boomgaarden zaad produceren, wordt de oogst erin verder opgevolgd. In afwachting van functionele zaadboomgaarden wordt oogst in de natuurlijke populaties zelf gestimuleerd en opgevolgd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Bos