Individual-based model for collisions of seabirds (IndiBaCS) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het project IndiBaCS moet ondersteuning geven bij de ontwikkeling van een 'Individual Based Model' om de effecten van Nederlandse offshore windmolens op de kleine mantelmeeuw te voorspellen. Het model wordt ontwikkeld door Bureau Waardenburg. Het INBO gebruikt bestaande GPS-gegevens en data die verzameld is vanaf schepen of uit vliegtuigen over de aanwezigheid van kleine mantelmeeuwen. Op basis hiervan moet het INBO een analyse maken van de mate waarin deze soort gebruik maakt van offshore windparken in het Nederlands deel van de Noordzee en hoe het gebruik varieert binnen een jaar.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/21

Vrije trefwoorden

  • avifauna
  • kleine_mantelmeeuw
  • natura2000
  • populatiemodel
  • EVINBO
  • windturbines

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Data & Infrastructuur