COST-actie OC-2021-1-25393 CLEANFOREST

Projectdetails

Samenvatting

Deze COST-actie wil bestaande kennis over de effecten van klimaatverandering en stikstofdepositie op bossen samenbrengen, om zo oplossingen te zoeken voor de negatieve effecten op bossen.

CLEANFOREST is een inclusief en multidisciplinair pan-Europees netwerk, dat zich ent op bestaande expertise en onderzoeksinfrastructuur om:
i) onderzoeksinspanningen te coördineren (vb. dataverzameling),
ii) benaderingen te vergelijken en gemeenschappelijke protocollen te ontwikkelen om metingen en methodes te standaardiseren,
iii) de samenwerking te versterken tussen verschillende onderzoeksgroepen om zo aan informatie- en datauitwisseling te doen en kennisleemtes te identificeren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum28/10/2227/10/26

Vrije trefwoorden

  • bos
  • klimaat
  • stikstofdepositie
  • klimaatverandering

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat