KlimaAdapt - Klimaatrobuuste ecosystemen door adaptieve en mitigerende (beheer)maatregelen

Projectdetails

Samenvatting

De klimaatverandering laat zich overal in de wereld voelen, ook in Vlaanderen. Om de uitdagingen die hiermee samenhangen aan te gaan, moet Vlaanderen zich aanpassen. Met klimaatmitigatie - en adaptatie proberen we de risico’s voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten, of de kwetsbaarheid van natuur en de samenleving voor en door klimaatverandering, te verminderen. Mogelijk biedt het veranderend klimaat ook kansen waar we van kunnen profiteren. Het centrale concept is de natuur en de samenleving meer weerbaar te maken.

In dit project worden kwetsbaarheden voor klimaatverandering in kaart gebracht, worden mogelijkheden om ecosystemen (in het Natura 2000-netwerk, in landelijke en stedelijke omgeving) meer veerkrachtig te maken geïdentificeerd en wordt er een inventarisatie uitgevoerd van mitigerende en adaptieve (beheer)maatregelen. Deze elementen worden geïmplementeerd in instrumenten als de (i.s.m. VMM) te ontwikkelen klimaatadaptatietool voor Vlaanderen welke aangeeft waar welke maatregel potentieel kan worden gerealiseerd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/201/01/25

Thematische lijst

  • Klimaat

Thematische Lijst 2020

  • Klimaat