KlimaEffect - Effecten van klimaatverandering op biodiversiteit

Projectdetails

Samenvatting

Dit project wil tegemoet komen aan de toenemende nood aan wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare kennis over klimaatverandering die inzetbaar is voor het biodiversiteitsbeheer op diverse beleidsniveaus.

De globale doelstelling van dit project is kennisopbouw, -integratie en -ontsluiting rond het thema ‘effecten van klimaatverandering op ecosystemen en soorten’ en dit voor het beleid en (toekomstig) onderzoek.

Dit project draagt bij aan de invulling van volgende INBO-engagementen uit het Vlaamse Klimaat- en Energiepact (2016):
- ontwikkelen van geschikte indicatoren om de klimaatimpact op te volgen
- kennisopbouw rond de klimaatrobuustheid van het Natura2000-netwerk in Vlaanderen
- inschakelen van het meetnet onbeheerde referentiebossen in functie van het klimaatvraagstuk.
- onderzoek naar de impact van klimaatveranderingen op ecosysteemdiensten
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2021/01/25

Thematische lijst

  • Klimaat

Thematische Lijst 2020

  • Klimaat