KLIVEG - Effecten van milieu & klimaat op vegetaties in LTER gebieden

Projectdetails

Samenvatting

Dit project heeft als doel de effecten van klimaatverandering op vegetaties binnen Natura2000-gebieden na te gaan. Dit gebeurt aan de hand van een lange termijnmonitoring van zowel biotische als abiotische parameters volgens het principe van \ecosystem integrity\ op 10 LTER sites in Vlaanderen. Op iedere site worden o.m. een meteostation, bodemvochtsensoren en een piëzometer voorzien. Dit project beslaat naast de 5 ICP Forests lange termijn intensieve monitoring sites, 5 bijkomende open habitat types, waaronder HT4030, HT6510, HT2190, HT7140.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/1631/10/26

Vrije trefwoorden

  • vegetatie
  • klimaat
  • lifewatch

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Klimaat
  • Data & Infrastructuur