Kennisopbouw en advisering over de impact van windturbines op fauna

Projectdetails

Samenvatting

Windenergie heeft net als andere duurzame energiebronnen de potentie om een grote bijdrage te leveren aan het behalen van de internationale doelstellingen voor het beperken van CO2 uitstoot.
Het is uiteraard van belang dat de ontwikkeling van deze energiebronnen op alle vlakken zo duurzaam mogelijk blijft, en hierbij onnodige en significante schade aan de natuur wordt vermeden. Windturbines kunnen in bepaalde situaties een gevaar vormen voor de vliegende fauna (o.a. aanvaringen, verlies leefgebied,…).
Een groeiend aantal windturbines kan zorgen voor een extra druk bovenop de reeds bestaande bronnen van negatieve impact zoals hoogspanningslijnen, verkeer, aantasting natuurgebieden, enz. In een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen, kan dit de geschiktheid voor ecologische functies verder doen dalen.
Ondanks alle studies en eventuele mogelijke milderende maatregelen, is de locatiekeuze (“macro-siting” op strategisch niveau) nog steeds de belangrijkste methode om de impact te beperken. Dit moet dan ook de eerste fase zijn bij het zoeken naar nieuwe windturbinelocaties. Hierbij kunnen belangrijke broed-, pleister-, rust- en doortrekgebieden van vogels en vleermuizen in eerste instantie best zoveel mogelijk gemeden worden.

In 2000 werd binnen het INBO in opdracht van de Vlaamse overheid (Vlaams Energieagentschap) een project opgestart om de nodige beleidskennis op te bouwen inzake de interacties tussen windturbines en vogels in Vlaanderen. Naast advisering voor projecten en plannen, en de opmaak van een beleidsondersteunende vogelatlas (Everaert et al. 2003) werd in sommige bestaande windparken ook onderzoek verricht naar de effecten op vogels (o.a. Everaert 2008).

Omwille van de vraag naar een update van de risicoatlas vogels uit 2003, werd in 2010 beslist om een ondersteunend instrument te maken over de inplanting van windturbines in Vlaanderen en de mogelijke effecten op vogels en vleermuizen. Een eerste versie hiervan verscheen in 2011 als rapport en een nieuwe bijhorende online risicoatlas (Everaert et al., 2011). Het rapport werd in 2013 aangevuld met een aanzet voor de opmaak van een effectbeschrijving en beoordelings- en significantiekader (Everaert & Peymen, 2013). In 2014 werkte het INBO ook aan nieuwe aanbevelingen voor vleermuisonderzoek en een eerste versie van risicoatlas voor vleermuizen (interne werknota in 2015). Eind 2015 werd een nieuw leidraad rapport afgewerkt (Everaert, 2015) als compilatie van voorgaande rapporten en werknota, met een aantal correcties, verwijderingen en toevoegingen. Een update van dit leidraad rapport is gepland in 2024.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/24

Vrije trefwoorden

  • vogel
  • avifauna
  • windturbines
  • advies
  • vleermuizen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Windenergie
  • Fauna
  • Beleid