LIFE B4B - Kweek amfibieën (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

LIFE Belgium for Biodiversity is een LIFE SNAP (Strategic Nature Projects) dat de implementatie van het Prioritised Action Framework voor Natura2000 wil ondersteunen. België heeft een voorstel opgesteld voor een geïntegreerde Belgische SNAP met Waalse, Brusselse en Vlaamse partijen. Met (EV)INBO ondersteunen we voor deze nieuwe LIFE SNAP 'Belgium for Biodiversity' 'B4B' onderwerpen zoals de biologische waarderingskaart in delen van het buitengebied, natuurinclusieve landbouw, de implementatie van soortbeschermingsplannen, kennisdeling van natuurbeheer, …
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/31

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • natura2000
  • beheer
  • amfibie
  • vis
  • fauna
  • habitatrichtlijn