LIFE B4B - Natuurinclusieve landbouw (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

LIFE Belgium for Biodiversity is een LIFE SNAP project (Strategic Nature Projects) dat de implementatie van het Prioritised Action Framework voor Natura2000 wil ondersteunen. België heeft een voorstel opgesteld voor een geïntegreerde Belgische SNAP met Waalse, Brusselse en Vlaamse partijen. Met (EV)INBO ondersteunen we voor deze nieuwe LIFE SNAP 'Belgium for Biodiversity' 'B4B' onderwerpen zoals de biologische waarderingskaart in delen van het buitengebied, natuurinclusieve landbouw, de implementatie van soortbeschermingsplannen, kennisdeling van natuurbeheer, …

In het luik 'Natuurinclusieve landbouw' wordt in drie pilootgebieden in Vlaanderen versterkt ingezet op natuurinclusieve landbouw. De uitvoering gebeurt door VLM en ANB. INBO staat in voor de voorbereiding en evaluatie. Tijdens de voorbereiding zal INBO op zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen door gebruik te maken van Soft Systems Methodology.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/31

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • habitatrichtlijn
  • vegetatie
  • beheer
  • natura2000
  • monitoring