LifeWatch (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

LifeWatch INBO maakt deel uit van een Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) met als doel een virtueel laboratorium te ontwikkelen voor biodiversiteitsonderzoek waarin observatoria voor biodiversiteit, data repositories, web services en modeleer tools aangeboden worden. Aan dit Europese research infrastructure consortium (ERIC) nemen verschillende Europese landen deel, waaronder België. Binnen Vlaanderen werken INBO en VLIZ samen in het Vlaamse LifeWatch consortium dat financieel ondersteund wordt door het fonds wetenschappelijk onderzoek (FWO).
Het LifeWatch INBO team bouwt aan blijvende infrastructuurnetwerken voor de verzameling van biodiversiteitsgerelateerde data in terrestrische en zoetwater habitats met behulp van innovatieve meettechnieken zoals GPS trackers voor de monitoring van trekbewegingen van vogels en cameravallen voor de monitoring van zoogdieren. Het is de bedoeling om de verzamelde data niet enkel ter beschikking te stellen, maar ook om samen te werken met universiteiten en andere instituten om zoveel mogelijk bij te dragen tot de wetenschappelijke kennis. Daarom publiceren we de verzamelde data als open data en zetten we sterk in op documentatie. Verder voorzien we de onderzoekers van de nodige tools om met de data aan de slag te kunnen en werken we met reproduceerbare workflows.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/21

Vrije trefwoorden

  • LifeWatch

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur