LifeWatch (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

LifeWatch België maakt deel uit van LifeWatch ERIC, een Europese onderzoeksinfrastructuur met als doel een virtueel laboratorium te ontwikkelen voor biodiversiteitsonderzoek. LifeWatch is opgericht als onderdeel van de European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI) en werd als European Research Infrastructure consortium (ERIC) erkend in 2017. België draagt bij aan deze ERIC met bijdragen op Vlaams, Waals en federaal niveau. Binnen Vlaanderen werken INBO en VLIZ sinds 2012 samen in het Vlaamse LifeWatch consortium dat momenteel financieel ondersteund wordt door het fonds wetenschappelijk onderzoek (FWO).
Voor INBO is het Open science lab for biodiversity (Oscibio) verantwoordelijk voor het opzetten van sensornetwerken in terrestrische en zoetwaterhabitats, de publicatie van biodiversiteitsdata, en de ontwikkeling van onderzoekssoftware. Er worden innovatieve meettechnieken gebruikt zoals GPS trackers voor de monitoring van trekbewegingen van vogels, akoestische telemetrie voor het monitoren van vismigratie, en cameravallen voor de monitoring van zoogdieren. Daarnaast worden ook abiotische data verzameld zoals grondwaterpeilen, en klimaatdata.
Onderzoekers van (internationale) universiteiten en onderzoeksinstellingen worden ondersteund door de publicatie van open, FAIR data, software om deze data te bevragen en te analyseren, en door middel van workshops.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/24

Vrije trefwoorden

  • LifeWatch

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur