Inventarisatie van kennislacunes en uitwerken van voorstel voor een wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het ontsnipperingsbeleid in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

De laatste jaren vond internationaal redelijk wat populatiedynamisch en –genetisch onderzoek plaats naar de effecten van versnippering op de leefbaarheid van populaties. Eveneens zijn verschillende monitoringsprojecten uitgevoerd om de werking van ecoducten en van andere ontsnipperingsmaatregelen die in Vlaanderen gebouwd werden te evalueren. Ook werden stappen gezet in de ontwikkeling van beslissingsondersteunende instrumenten voor het maken van prioriteringskeuzes in het kader van het ontsnipperingsbeleid.
Maar er is ook nood aan de integratie van populatiedynamische, landschapsecologische, ethologische, en genetische kennis in deze beslissingsinstrumenten. Ook in de integratie van deze kennis bij het uitwerken van de methodologische opzet voor wetenschappelijke onderbouwde monitoringsprojecten naar de effecten van ecoducten, situeren zich grote uitdagingen voor de nabije toekomst. Tenslotte, om ontsnipperingsinitiatieven in de toekomst op een gedragen en efficiënte manier uit te voeren, is het ook belangrijk om ook economische en maatschappelijke dimensies in rekening te kunnen brengen bij afwegingskaders.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/17

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Soortenbeleid
  • Fauna