Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitattypen

Projectdetails

Samenvatting

Het rapport voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding (LSVI) voor de Natura2000-habitattypen is een noodzakelijk instrument voor de implementatie van de EU Habitatrichtlijn. Tijdens het implementatietraject is beslist dat na elke zesjaarlijkse rapportage van de toestand van soorten en habitattypen aan de EU een evaluatie en aanpassing van de LSVI mogelijk is. Daarbij moeten ook de bevindingen van een wetenschappelijke toetsingcommissie (2010) en nieuwe inzichten verwerkt worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/24

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • natura2000
  • vegetatie
  • bos