Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitatrichtlijnsoorten: actualisering n.a.v. rapportering 2013

Projectdetails

Samenvatting

De LSVI-criteria (Lokale Stand van InstandHouding) zoals vermeld in Adriaens et al. (2008) dienen n.a.v. de rapportering over de HRL-soorten geactualiseerd te worden. Hierbij dient terdege rekening gehouden te worden met de opmerkingen van de wetenschappelijke toetsingscommissie, maar ook met die van de maatschappelijke sectoren (het zgn. middenveld) m.b.t. de metapopulatiebenadering.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

  • HRL
  • IHD
  • Natura2000
  • LSVI