Langetermijn-monitoring van de processen in kerngebieden die representatief zijn voor onbeheerde climaxvegetaties of door begrazing gestuurde mozaïeklandschappen - fase 1

Projectdetails

Samenvatting

In de grote speciale beschermingszones spelen natuurlijke dynamische processen een grote rol bij het bereiken van de doelen voor natuurtypen in het algemeen en voor de Natura2000-instandhoudingsdoelen in het bijzonder. In deze grote gebieden zijn de natuurlijke processen waarop het procesgericht beheer inspeelt, dikwijls sturend. In kleinere gebieden zal eerder een combinatie van proces- en patroonbeheer gevolgd worden om de instandhoudingsdoelen te bereiken.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/19

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten

Vrije trefwoorden

  • IHD