LTER-Belgium

Projectdetails

Samenvatting

Dit project omvat de coördinatie van de LTER onderzoeksinfrastructuur op de verschillende schaalniveaus:
1. LTER-INBO: versteviging van de samenwerking tussen de INBO onderzoekers en onderzoeksteams op de LTER sites aangestuurd door het INBO bij voorkeur aan de hand van concrete onderzoeksvragen.
2. LTER-Vlaanderen en LTER-Belgium: faciliteren van samenwerking tussen INBO, universiteiten en overige Vlaamse en Belgische onderzoeksinstellingen op de LTER sites van het LTER-Belgium netwerk. Belangrijk in deze is het bekomen van politieke en financiële steun via een goede communicatie en samenwerking met de departmenten EWI en Omgeving. Hierbij hoort ook een versteviging van de banden met onze 'zusterinfrastructuren' in domein omgeving en gezondheid.
3. Europese schaal:
Via de H2020 projecten eLTER PLUS en PPP zorgen we ervoor dat een selectie van LTER-BE sites ingebed geraakt in de Europese ESFRI onderzoeksinfrastructuur.
Versteviging van de samenwerking met andere Europese onderzoeksinfrastructuren zoals ICOS, AnaEE, LifeWatch, DiSSCo, EIRENE en tussen eLTER en onderzoeksprogramma's zoals ICP Forests
4. Internationaal: ILTER: Globaal zoeken we tevens naar opportuniteiten om met LTER-Belgium sites in internationale onderzoeksinitiatieven te stappen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum21/12/1731/12/27

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Beleid

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Bodem & lucht
  • Data & Infrastructuur