LTER-Belgium

Projectdetails

Samenvatting

Dit project omvat de coördinatie van de LTER onderzoeksinfrastructuur op de verschillende schaalniveaus:
1. LTER-INBO: versteviging van de samenwerking tussen de INBO onderzoekers en onderzoeksteams op de LTER sites aangestuurd door het INBO bij voorkeur aan de hand van concrete onderzoeksvragen.
2. LTER-Vlaanderen en LTER-Belgium: faciliteren van samenwerking tussen INBO, universiteiten en overige Vlaamse en Belgische onderzoeksinstellingen op de LTER sites van het LTER-Belgium netwerk. Belangrijk in deze is het bekomen van politieke en financiële steun wat een belangrijke doelstelling is van dit project.
3. Europese schaal:
Via de H2020 projecten eLTER PLUS en PPP zorgen we ervoor dat een selectie van LTER-BE sites ingebed geraakt in de Europese ESFRI onderzoeksinfrastructuur.
Versteviging van de samenwerking met andere Europese onderzoeksinfrastructuren zoals ICOS, AnaEE, LifeWatch en tussen eLTER en onderzoeksprogramma's zoals ICP Forests
4. Internationaal: ILTER: Globaal zoeken we tevens naar opportuniteiten om met LTER-Belgium sites in internationale onderzoeksinitiatieven te stappen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum21/12/1731/12/27

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Beleid

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Bodem & lucht
  • Data & Infrastructuur