Digitalisatie historisch landgebruik

Projectdetails

Samenvatting

Historische landschapspatronen en de veranderingen daarin zijn in hoge mate bepalend voor de biodiversiteit, en de kwaliteit en ecosysteemdiensten die een landschap kan leveren. Ook de potenties voor herstel kunnen goed worden verklaard door veranderingen van het landschap doorheen de tijd te bestuderen. Digitaal historisch kaartmateriaal is dan ook van groot belang voor de beheerplanning van bos- en natuurgebieden en van ankerplaatsen of waardevolle erfgoedrelicten. Op een hoger ruimtelijk niveau kan informatie over historisch landgebruik het proces van ruimtelijke planning objectiveren en mee aansturen, zodat het zo efficiënt mogelijk verloopt.

AI technieken en de beschikbaarheid van historische kaartenmozaïeken openen nieuwe mogelijkheden om historische kaarten te digitaliseren en zo te ontsluiten voor GIS-analyses. Dit project is een samenwerkingsverband van het INBO, het departement Landbouw en Visserij, Digitaal Vlaanderen en het VITO en heeft tot doel landgebruiksklassen te digitaliseren en de evolutie ervan te analyseren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2231/12/24

Vrije trefwoorden

  • landschappen,
  • landgebruiksveranderingen

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij