Beheerevaluatie Kust 2 (BEK2)

Projectdetails

Samenvatting

Via vegetatiekartering en kartering van aandachtssoorten en exoten zullen we in deze opdracht nieuwe gebieden inventariseren.
Voor een aantal zones gaat het om een herhaalde inventarisatie zodat hier een grondige evaluatie van de waargenomen veranderingen kan gebeuren. We bekijken welke evoluties spontaan zijn en welke onder invloed van beheer tot stand zijn gekomen.

Er is in dit project een belangrijke nadruk op de evaluatie van het begrazingsbeheer. Hiervoor worden Permanente Kwadraten voor vegetatieonderzoek (PQ's) opgenomen die in 1997 werden uitgezet in de Westhoek en de Houtsaegerduinen. Een tweede belangrijke focus is de opvolging van het exotenbeheer aan de kust en dan vooral de grootschalige verwijdering van rimpelroos die in 2020 en 2021 wordt uitgevoerd.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/211/03/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten
  • Bodem & lucht

Vrije trefwoorden

  • vegetatie
  • beheer
  • monitoring