Beheerevaluatie Kust - MDK (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het project PINK (Permanente Inventarisatie van de Natuurgebieden aan de Kust) / BEK (Beheerevaluatie Kust) is opgestart in 2007 en omvat ondertussen reeds vier min of meer opeenvolgende projecten op een rij. Het project beoogt een multifunctionele monitoring van de natuurwaarden aan de kust. Hoofddoel is beheerevaluatie. Het project is complementair aan de Natura 2000 monitoring. Er worden uit de gedetailleerde vegetatiekartering habitatkaarten afgeleid.
Het project Beheerevaluatie MDK vormt vooral een geografische aanvulling op deze PINK/BEK-reeks voor de gebieden in eigendom van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). INBO zal hier gebiedsdekkende karteringen uitvoeren volgens de PINK-methodes van vegetatie en een selectie van flora-aandachtssoorten en exoten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/2131/05/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • EVINBO
  • duinen
  • vegetatie
  • flora