Projectdetails

Samenvatting

Breuksteenbestorting is één van de methodes om de waterkering langsheen een rivier te verstevigen en te beschermen tegen erosie. Hierbij gaat de aandacht volledig naar veiligheid en wordt er geen rekening gehouden met de kwetsbare oeverhabitats. De oevers van de Zeeschelde worden systematisch verstoord door bestorting met breuksteen. De noodzaak van deze bestortingen en het onderhoud is niet onderbouwd, waardoor ook ecologisch waardevolle – laag dynamischer oevers bestort worden. De herbestorting gebeurt eerder systematisch waar slikzones ontstaan.
Het doel van dit project is om het proces van breuksteenstorting in de Zeeschelde efficiënter te laten verlopen en meer af te stellen op de natuurlijkheid van de oever. Hiervoor wordt eerst de erosiegevoeligheid van de oever langsheen de Zeeschelde in kaart gebracht en op basis hiervan wordt er gekeken waar oeverbescherming noodzakelijk is. Tegelijk worden ook de kwetsbare zones (laagdynamisch slik) in kaart gebracht. Voor locaties die zowel erosiegevoelig zijn als kwetsbaar habitat, zoeken we naar alternatieve oeververdediging.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/24

Vrije trefwoorden

 • slikken
 • beheer
 • zeeschelde
 • schorren

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

 • Schelde
 • Slikken en schorren
 • Beheer
 • Overstromingsgebieden
 • Flora
 • Zoet-Zout overgangen
 • Stromende wateren