Opmaak beheerregeling muskusrat (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De opdracht omvat drie delen:
1. Uitwerken van een gedragen code-van-goede praktijk
Binnen dit eerste deel zal de bestaande “Code goede praktijk voor het bestrijden van de muskusrat in Vlaanderen”, die indertijd mee door INBO werd uitgewerkt worden geactualiseerd en uitgewerkt tot een volwaardige en gedragen beheerregeling.
2. Finaal ontwerp
Binnen dit deel zal de bovenstaande beheerregeling volgens de geldende wetgevingstechnische vereisten worden herwerkt naar een document dat als bijlage bij een ministerieel besluit ter vaststelling van de definitieve beheerregeling kan worden gevoegd.
3. Vorming- en erkenningspakket
Binnen het derde deel van de opdracht zal een vorming- en erkenningspakket worden uitgewerkt, waarmee vallenzetters kunnen worden opgeleid over de humane, veilige en doeltreffende toepassing van de vangmethoden die in de beheerregeling aan bod komen. Concreet wordt hiervoor een ontwerp van lesmateriaal aangeleverd dat lesgevers in staat moet stellen om met slechts weinige aanpassingen een vorming te kunnen organiseren. Dit vormingspakket moet, naast de theoretische basis, ook voldoende aandacht hebben voor praktijk en interactie en zal worden afgetoetst met praktijkmensen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1931/10/19

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Water

Thematische lijst

  • Exoten (soortenbeleid)