Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG) - Voorbereiding Meetnetten Natuurlijk Milieu

Projectdetails

Samenvatting

De toestand van de biodiversiteit in het agrarisch gebied gaat achteruit, met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit buiten het landbouwgebied, voor de landbouw zelf en voor de veerkracht tegenover klimaatverandering. Met het Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG) trachten we deze toestand beter op te volgen, als basis voor gerichte maatregelen om de achteruitgang te keren. De Meetnetten Natuurlijk Milieu (MNM) maken deel uit van het 'Drukmeetnet' van MBAG. Ze hebben tot doel grondiger inzicht te verkrijgen in de toestand en trend van de druk ten gevolge van landbouw op het natuurlijk milieu buiten het agrarisch gebied.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2331/12/24

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • landbouw
  • milieudrukken
  • habitattypen
  • natura2000

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur