Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: grondwater

Projectdetails

Samenvatting

Het INBO beheert een meetnet van peilbuizen en peillatten in natuur- en bosgebieden in Vlaanderen voor de monitoring van waterstanden en waterkwaliteit. Zo'n 1200 peilbuizen zijn uitgerust met druksondes voor continue peilregistratie.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/21

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht