Meetnetten Natura 2000: permanente kwaliteitszorg

Projectdetails

Samenvatting

Met het project beogen we een kwaliteitsvolle en kosteneffectieve gegevensinzameling voor alle Natura 2000 meetnetten. Hiervoor zullen we de gegevens tussentijds verwerken om tijdig eventuele problemen te detecteren en de gegevensinzameling of het meetnetontwerp bij te sturen. Behalve de kwaliteitsrapporten zullen we ook alle achtergronddocumentatie beheren van de meetnetten om een uniforme kwaliteit te garanderen. In het bijzonder zal voor elk meetnet een analyseplan beschikbaar zijn voor de rapportering in functie van Natura 2000.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum10/03/1431/12/24

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

 • habitats
 • ontwerp
 • Natura2000
 • indicatoren
 • vogelrichtlijn
 • Europa
 • habitatrichtlijn
 • kwaliteitszorg
 • abiotiek