MEMO - Monitoring Exotische Muggen

Projectdetails

Samenvatting

De opdracht voor dit project omvat volgende doelstellingen:
(1) Uitvoering van het actief basismonitoringsplan of “active monitoring plan” voor exotische steekmuggen op het volledig Belgische grondgebied;
(2) Opsporing, identificatie, evaluatie en monitoring van aan te passen staalnamepunten, o.a. op basis van bestaande passieve monitoringsdata, opgedane ervaring en/of andere relevante epidemiologische of ecologische informatie;
(3) Eventuele uitbreiding van het basisplan met aanvullende acties, afhankelijk van de bevindingen uit het basisplan; en
(4) Verwerking van de ingezamelde stalen, identificatie, opname in collectie van, en rapportering over alle verzamelde relevante stadia van steekmuggensoorten en de opstelling van een referentiecollectie.

Het project neemt drie jaar in beslag. Op het einde van het project dient het uitgevoerde monitoringsplan grondig te worden geëvalueerd op basis van de opgedane ervaringen. Daarnaast dient de dienstverlener aanbevelingen te doen voor een toekomstig Belgisch monitoringsplan voor exotische steekmuggen op lange termijn (bij voorkeur incl. een voorspellingsmodel op basis van de Points of Entry en het ecologisch profiel van de soorten, eventueel ook rekening houdend met klimaatscenario’s voor ons land) en hoe dit het best en meest (kost)efficiënt kan worden georganiseerd, na overleg en discussie met het begeleidingscomité en de leidend ambtenaar. Ook worden andere praktische en beleidsaanbevelingen aanbevolen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Insecten
  • Exoten (soortenbeleid)

Vrije trefwoorden

  • soorten
  • exoten