Onderzoek naar metapopulaties en translocatie voor het Soortenbeschermingsprogramma Rugstreeppad (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wenst de acties 6.5 en 6.6 uit het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) uit voeren via een genetisch onderzoek van de Vlaamse (meta-)populaties. Hieruit volgt de opmaak van een translocatieplan voor de rugstreeppad in Vlaanderen, zodat elke voorgestelde translocatie, zoals bijplaatsing of herintroductie, wetenschappelijk verantwoord is.

Eerder uitgevoerde translocaties worden op basis van genetische resultaten en praktijkervaringen geëvalueerd om zo een translocatiemethodologie uit te werken en om er lessen uit te trekken voor initiatieven in de toekomst.

Via genetisch onderzoek van populaties kunnen we de huidige toestand bepalen en de genetische structuur tussen meerdere populaties inschatten.
Dit laat toe om:
1) te testen of bepaalde populaties een verlaagde genetische diversiteit hebben ten opzichte van referentiepopulaties (populaties in een gunstige staat van instandhouding)
2) te onderzoeken of we kunnen spreken van een genetische flessenhals
3) te bepalen in welke mate er genetische uitwisseling is tussen naburige populaties
4) potentieel voor duurzaam voortbestaan te bepalen door de effectieve grootte van populaties te schatten en te vergelijken met genetische criteria voor duurzaam behoud van populaties op korte en op lange termijn.

Dit genetisch onderzoek moet dus duidelijkheid verschaffen over potentiële maatregelen, in het bijzonder met betrekking tot translocatie, om de duurzame levensvatbaarheid van elke Vlaamse (meta-)populatie te behouden, te versterken en te garanderen op lange termijn.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/2129/02/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur