Case studies estuarien herstel (De Vlaamse Waterweg nv - ANB)

Projectdetails

Samenvatting

De beheerders van het Schelde-estuarium voeren tal van maatregelen uit om de ecologische toestand van het systeem te verbeteren. Deze ingrepen zijn divers: voorbeelden zijn alternatieve oeververdediging, dijkverplaatsingen en ontpolderingen. Vaak zijn de ingrepen uitgevoerd in het kader van de Lange Termijn Visie Schelde – geconcretiseerd in het geactualiseerde Sigmaplan.
Kleinschalige estuariene herstelprojecten vormen een goede leerschool voor de inrichting en het beheer van de geplande grootschaligere projecten in de Zeeschelde. In dit project worden de reeds uitgevoerde (kleine) estuariene herstelmaatregelen op de voet gevolgd en wordt getracht om sleutelfactoren in estuariene herstelprocessen te identificeren.
De beheerder wenst effectieve ingrepen uit te voeren met optimaal rendement. De kennis om dit rendement te beschrijven moet onderzocht en beschreven worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische lijst

 • Schelde
 • Kust en Estuaria
 • Estuaria
 • Natuurherstel

Vrije trefwoorden

 • vogel
 • monitoring
 • habitatrichtlijn
 • beheer
 • Schelde
 • avifauna
 • abiotiek
 • fauna
 • natura2000
 • vegetatie

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water