Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (LO)

Projectdetails

Samenvatting

De monitoring van het Linkerscheldeoevergebied evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het Natura2000-gebied in de Waaslandhaven. Er wordt nagegaan of de Natura2000-habitats en -soorten in het Linkerscheldeoevergebied een goede staat van instandhouding kunnen halen en handhaven. Ook volgt het project of de compensatiemaatregelen voor het Deurganckdok en andere haveninfrastructuurwerken het gewenste effect hebben. Er wordt geëvalueerd of uitgevoerde natuurinrichtingsprojecten hun doelstelling halen en ingezet op de begeleiding van nieuwe natuurinrichtingsprojecten. Tot slot wordt ook de beheercommissie ondersteund zodat die op een onderbouwde manier kan bijsturen, en wordt waar nodig bijkomend ondersteunend onderzoek uitgevoerd. De monitoring richt zich op vogels, rugstreeppad, groenknolorchis, vleermuizen en de kwaliteit van de leefgebieden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Schelde
 • Antwerpen
 • Estuaria
 • Beheer
 • Flora
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Fauna

Vrije trefwoorden

 • Schelde
 • haven
 • natura2000
 • monitoring