Monitoring en evaluatie van het Rechterscheldeoevergebied (RO) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In 2005 werd in het kader van het Strategisch Planproces Rechteroever de Bufferstudie opgemaakt (Aeolus 2005), die ondermeer voorzag in het aanleggen van een meeuwenbroedplaats in de lus R2-A12 en een grootschalig natuurontwikkelingsproject in het Opstalvalleigebied. Dit laatste moet het mogelijk maken de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor De Kuifeend, die deel uitmaakt van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en Blokkersdijk' (SBZ-V BE2300222), op een duurzame manier te behalen, rekening houdend met de ontwikkelingen in het Rangeerstation Antwerpen Noord.
In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos volgt INBO samen met Natuurpunt de staat van ontwikkeling van deze doelstellingen op. Deze monitoring verzamelt ook gegevens die belangrijk zijn voor de Beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever, die in 2009 werd opgericht.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Schelde
  • Antwerpen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Vogeldatabanken

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • IHD
  • monitoring
  • Schelde

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur