Meetnet atmosferische depositie in Vlaamse bossen

Projectdetails

Samenvatting

In Vlaanderen telt het Level II meetnet 11 proefvlakken, waarvan 5 (de zogenaamde \core\ plots) voorzien zijn van een uitgebreid meetprogramma, en 6 (\additional\ plots) van een beperkte versie daarvan. De 5 Level II core plots zijn gelokaliseerd in volgende bosgebieden:
• Het bos van Wijnendale (Fagus sylvatica L.) (N2000 habitat 9120)
• Het Gewestbos Ravels-Noord (Pinus nigra subsp. laricio var. Corsicana Loud.) (N2000 habitat 9190 in ontwikkeling)
• Domeinbos 'De Inslag' in Brasschaat (Pinus sylvestris L.) (N2000 habitat 9190 in ontwikkeling)
• Het Aelmoeseneiebos in Gontrode (Quercus robur L., Fagus sylvatica L.) (N2000 habitat 9130)
• Het Zoniënwoud (Fagus sylvatica L.) (N2000 habitat 9120)

De monitoring in de Level II proefvlakken verschaft belangrijke informatie over de evolutie van de atmosferische deposities van stikstof- en zwavelcomponenten in Vlaamse bossen en kan worden gebruikt om trends in de gezondheidstoestand (o.a. kroonconditie en minerale voedingstoestand) en abiotische condities (zuurtegraad van de bodem, beschikbaarheid van voedingselementen, nitraatuitspoeling, ...) te verklaren.

Overzicht van de verschillende surveys die in de 5 Level II core plots worden uitgevoerd.
• Bodemchemie
• Vegetatie
• Bosinventaris
• Groei
• Kroonconditie
• Atmospherische depositie
• Bodemoplossing
• Bodemvochtigheid
• Bodemwaterpeil
• Litterfall
• Minerale voedingstoestand
• Meteorologie
• LAI
• Fenologie
• Luchtconcentraties polluenten (O3, NH3)
• Bodemtemperatuur
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/8731/12/50

Thematische lijst

 • Meetnetten
 • Buitengebied
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Milieu
 • Eiken- en beukenbossen
 • Bossen en parken

Vrije trefwoorden

 • natuur
 • verzuring
 • ammoniak
 • NEC-directive
 • stikstofdepositie
 • habitatrichtlijn
 • Natura2000
 • vermesting
 • bos

Thematische Lijst 2020

 • Bos
 • Bodem & lucht
 • Data & Infrastructuur