Monitoring effecten van verdroging op habitatbossen 91E0_bronbos en het uitwerken van maatregelen

Projectdetails

Samenvatting

Het doel van dit project is om op basis van een literatuurstudie, te komen tot een aantal praktische aanbevelingen en ‘best practices’, om de doelen die de programma’s voor meer bos, blue deal, en Natura 2000 formuleren, zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen. Specifiek voor het prioritair habitat 91 E 0 formuleren we op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur, aandachtspunten voor de ontwikkeling, het beheer en het herstel zodat de negatieve trend in oppervlakte en kwaliteit kan worden omgebogen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2431/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Klimaat

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • verdroging
  • bos
  • bron