Monitoring voedselbeschikbaarheid weidevogels

Projectdetails

Samenvatting

In het soortbeschermingsprogramma (SBP) weidevogels wordt gesteld dat de sterke achteruitgang van de weidevogels in Vlaanderen mogelijk veroorzaakt kan zijn door veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel. Het is daarom belangrijk om een beter zicht te krijgen op de voedselbeschikbaarheid voor de weidevogels en de mogelijke oplossingen te formuleren voor het probleem via inrichtings- en beheermaatregelen. In 2023 werd een methodiek uitgewerkt. Vanaf 2024 zal deze methodiek toegepast worden om zicht te krijgen op de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels, zowel in en op de bodem, als in de vegetatie in de weidevogelgebieden in de rijkere polder en rivierbodems, en in de Kempen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/05/2331/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur