Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater

Projectdetails

Samenvatting

Het Meetnet “Abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater” levert basisinformatie omtrent de fysisch-chemische omstandigheden die gepaard gaan met het voorkomen en de staat van instandhouding van de Europees beschermde aquatische habitattypen in Vlaamse oppervlaktewateren, en de veranderingen die hierin optreden. Het integreert en complementeert kwaliteitsvolle gegevens van externe databronnen met eigen monitoringresultaten tot een regionaal representatief geheel om waargenomen trends in de staat van instandhouding van habitats beter te kunnen duiden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Habitats
  • Biotopen

Vrije trefwoorden

  • Natura2000
  • meetnet
  • abiotiek