Monitoring van schadelijke stoffen in zoetwatervis

Projectdetails

Samenvatting

Wegens de toenemende aandacht voor micropolluenten wordt het Vlaamse polluentenmeetnet, dat in 2008 omwille van financiële redenen werd stilgelegd, heropgestart. Dit meetnet leverde informatie over de toestand en trends van schadelijke stoffen in kanalen, rivieren en plassen. Naar aanleiding hiervan werden voor een aantal stoffen passende beleidsmaatregelen genomen, zoals de normering van PCB’s, het verbod op lindaan, de controle op gebromeerde vlamvertragers, ….
Veel van de opgevolgde stoffen zijn sterk lipofiel (vetminnend), en dus moeilijk in water te meten. Het is daarom voor de hand liggend dat deze stoffen in vissen opgevolgd worden.
Met het meetnet willen we opnieuw trendanalyses doen zodat er gestructureerd en recurrent gemeten wordt in aquatische biota, met maximale benutting van inspanningen van andere bestaande meetnetten. We richten ons op PFOS maar ook op andere polluenten met actuele relevantie. Het meetnet zal ook in hot spots de bronnen van PFOS en andere polluenten in beeld brengen via gerichte monitoring in aquatische biota.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum3/01/2231/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • polluenten
  • PFOS
  • zoetwatervis
  • KRW