Monitoring natuurontwikkeling ter hoogte van Fort Filip (Zeeschelde) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan wordt door NV De Vlaamse Waterweg, Afdeling Zeeschelde ter hoogte van Fort Filip en de Parel Plaat (rechteroever) estuarien gebied verbeterd en uitgebreid. De diepe vloedgeul en de zogenaamde ‘erosieput’ in het noorden van het gebied is niet alleen oninteressant als habitat maar kan tevens ook een probleem voor de stabiliteit van de aanpalende oever vormen.
Concreet is er het plan om een deel van de vooroever en de diepwaterzone op te vullen met zand afkomstig van de opgehoogde zone rond Fort Filip. De opgevulde zone wordt ondiep subtidaal en slikgebied. De afgegraven zone wordt slik-en-schorgebied.
De opdracht omvat de ecologische monitoring van deze ingrepen (benthos, habitats, vegetatie).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/08/1831/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Natuur & maatschappij