Opvolging voedselrijkdom van de bodems in graslandherstelprojecten van het Sigmaplan (ANB)

Projectdetails

Samenvatting

In een aantal natuurontwikkelingsgebieden van het geactualiseerde Sigmaplan wordt het herstel van soortenrijke schrale graslanden nagestreefd. Aangezien de meeste percelen vooraf een landbouwgebruik kenden met de gangbare bemesting, zijn de bodems aanvankelijk te voedselrijk. Een overgangsbeheer waarbij de bodems worden verschraald door middel van een intensief hooibeheer zonder bemesting gedurende 5 jaar moet leiden tot een gunstige uitgangsituatie. In dit project worden zowel bodems als vegetatie op regelmatig tijdstippen bemonsterd om het succes van het verschralingsbeheer te kunnen beoordelen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum18/01/1331/12/25

Vrije trefwoorden

  • natuurontwikkeling
  • zeeschelde
  • Sigmaplan

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Graslanden
  • Natuurherstel