Opvolgen van populatietrends en bio-indicatoren van ree in verschillende gebieden teneinde de gevolgen van lokale situaties en beheerregimes te kunnen opvolgen

Projectdetails

Samenvatting

In verschillende gebieden in Vlaanderen (Meerdaalwoud, Zoniënwoud, Merodebossen en omgeving, Hallerbos, Drongengoed, Domeinbossen Ravels en de Hoge Vijvers Arendonk) levert het INBO sinds 2006 de ondersteuning, en staat het in voor de coördinatie en dataopslag, kwaliteitscontrole en data-analyse van kilometertellingen als instrument voor het opvolgen van veranderingen in de lokale reewildpopulaties. De aanleiding van de reetellingen in een specifiek gebied kan verschillend zijn (Arendonk - Ravels : licentiejacht project / Meerdaal : driejarenplan project / Drongengoed : afspraken met OVL / Zoniën : implementatie samenwerking 3 regio's .....). Omwille van dezelfde soort activiteiten en interne organisatorische redenen zijn alle tellingen hier gebundeld in één project. De verschillende gebieden zijn voorbeelden van verschillende mogelijke concrete beheerregime's en/of situaties.

Naar aanleiding van de besparingen werd in 2014 beslist om slechts in drie gebieden de tellingen verder te zetten: Domeinbossen Ravels en de Hoge Vijvers Arendonk, Meerdaal en Zoniënwoud. De tellingen in deze drie gebieden laten toe de trends op te volgen in gebieden onder drie verschillende beheerregimes: geen jacht, normale verpachting en licentiejacht. Deze drie gebieden staan onder eigen beheer van ANB, wat een nauwgezette opvolging van het driejarenafschotplan mogelijk maakt.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/19

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Thematische lijst

  • Soortenbeheerplan
  • Meetnetten
  • Jacht (beheer van fauna)
  • Bossen en parken

Vrije trefwoorden

  • wild
  • fauna
  • ree
  • beheer