Monitoring bijzondere broedvogels (BBV)

Projectdetails

Samenvatting

Het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) heeft als doel de jaarlijkse aantalsontwikkeling te volgen van zeldzame en weinig algemene, koloniebewonende en ‘exotische’ broedvogels. Het gaat om een 'monitoring'-project, waarbij elk jaar op dezelfde manier geteld wordt. Hierdoor zijn de resultaten vergelijkbaar. Een aantal van de soorten zijn zo zeldzaam, of komen zo geconcentreerd voor, dat ze jaarlijks in geheel Vlaanderen dienen geïnventariseerd te worden om een wetenschappelijk verantwoorde analyse van de resultaten mogelijk te maken. Een steekproefmethode, waarbij slechts een beperkt aantal gebieden jaarlijks geteld wordt, is voor dergelijke soorten ontoereikend. Steekproefmethodes (met een beperkt aantal steekproefgebieden of routes/transecten) zijn wel goed bruikbaar voor minder zeldzame soorten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Vrije trefwoorden

  • databank
  • avifauna
  • natura2000
  • monitoring
  • vogel

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Soortenbeleid
  • Meetnetten
  • Broedvogels