Monitoring van het effect van mitigerende maatregelen in de Kempense Kleiputten in Beerse (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In 2015 maakte het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg een monitoringsplan op om het effect van mitigerende maatregelen tegen verzurende depositie op te volgen, in het kader van een milieuvergunning voor een bedrijf dat vlakbij het habitatrichtlijngebied Kempense Kleiputten ligt. In 2017-2018 werd samen met de teams Zoetwaterhabitats, Analytisch laboratorium, Landschapsecologie en natuurbeheer, en Genetische Diversiteit de eerste monitoringsronde voor dit project uitgevoerd (T0).
Nu vraagt het bedrijf of we ook de tweede monitoringsronde kunnen uitvoeren, en meer specifiek de opvolging van de verzuringsgevoelige aquatische habitats binnen de zone van de vermoedelijke depositiepluim. Deze aquatische habitats dienen driejaarlijks opgevolgd te worden. We bepalen de fysisch-chemische toestand, maken een vegetatieopname, bepalen de LSVI van de waterpartijen, en analyseren de epifytische diatomeeën.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/2131/05/22

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Klimaat
  • Data & Infrastructuur