Monitoring van de effecten van zeeboerderij Westdiep op de avifauna (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Op 9 december 2020 kreeg Codevco V BV een milieuvergunning voor de installatie en exploitatie van een nearshore aquacultuurproject voor de kust van Nieuwpoort in Zone C, gelegen in Vogelrichtlijngebied.
De zeeboerderij wordt gefaseerd uitgebouwd in de periode 2021-2028. Uit de milieueffectenbeoordeling blijkt dat er mogelijk verstorende effecten kunnen zijn op zeevogels, en habitatverlies voor bepaalde soorten.
Via een monitoringprogramma onderzoeken we het aantrekkings- of vermijdingsgedrag van vogels, als gevolg van de exploitatie en het toegenomen scheepsverkeer.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum26/11/2131/12/31

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • vogel
  • avifauna
  • vogelrichtlijn
  • vogels

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur