Monitoring van de aanwezigheid van carnivoren aan de hand van fotovallen in het kader van de Natura2000 rapportage

Projectdetails

Samenvatting

In het kader van de periodieke Natura 2000-rapportage wordt aan de hand van het gebruik van fotovallen de aanwezigheid van specifieke carnivoren in verschillende boscomplexen en natuurgebieden in Vlaanderen onderzocht. Het gaat daarbij om boommarter als bijlage V-soort, en om otter, wilde kat en wolf (en mogelijk ook lynx) als bijlage II en IV-soorten, en verder das als Vlaams prioritaire soort. Deze monitoring gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale beheerders (o.a. het Agentschap voor Natuur en Bos).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/29

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • monitoring
  • natura2000

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Natuur- en bosgebieden