Monitoring vallei Drie Beken - hydrologisch luik (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In de Vallei van de Drie Beken tussen Tessenderlo en Diest is er al jaren een discussie over de sanering van een historische vervuiling van het grond- en oppervlaktewater en van de natte valleigronden als gevolg van lozingen van destijds Tessenderlo Chemie, nu Umicore. Vanuit het INBO zijn we lange tijd betrokken geweest bij het aantonen van deze vervuiling. We hebben hiervoor ook het hydrologische monitoringnetwerk geïnstalleerd.
De langdurige lozingen van het bedrijf hebben na heel veel discussie geleid tot het stopzetten van de lozingen. Discussies over het saneren van de zwaar vervuilde waterlopen, voornamelijk de Winterbeek en de Hulpe, leidden in 2018-19 tot de sanering ervan.
ANB wil nagaan of die saneringen het gewenste effect sorteren. INBO zal de hydrologische data, zoals grond- en oppervlaktewaterpeilen en grond- en oppervlaktewater chemie, interpreteren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/26

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Bodem & lucht