NARA 2020 Ondersteuning

Projectdetails

Samenvatting

Volgens het Natuurdecreet is het INBO verplicht om op regelmatige basis te rapporteren over de staat van de natuur. NARA-2020 is een toestand- en trend- rapport over de biodiversiteit in Vlaanderen. Het is opgebouwd rond de 6 hoofddoelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie 2020:
1. Volledige implementatie Habitat- en Vogelrichtlijn;
2. Handhaving en herstel gedegradeerde ecosystemen en hun diensten door groene infrastructuur op te zetten;
3. Positieve bijdrage van de sleutelsectoren landbouw en bosbouw - via streefdoelen en maatregelen - aan de instandhouding en duurzaam gebruik van biodiversiteit;
4. Realiseren van een duurzame visserij, zonder significante nadelige effecten op andere bestanden, soorten en ecosystemen;
5. De introductie en vestiging van nieuwe invasieve uitheemse soorten voorkomen;
6. De Europese bijdrage aan het afwenden van het wereldwijde biodiversiteitsverlies opvoeren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/20

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Natuurrapport