Natuurbeleving in de stad: voor een verbetering van leefkwaliteit en biodiversiteit

Projectdetails

Samenvatting

Dit project onderzoekt hoe natuur en natuurbeleving, nabij veel bezochte locaties buiten de directe woonomgeving, zoals zorginstellingen, scholen en bedrijventerreinen, bijdragen aan de leefbaarheid in de stad en welke rol de biodiversiteit hierin speelt. De keuze voor deze locaties komt vanuit de hypothese dat deze locaties de toegankelijkheid tot natuurbeleving vergroten voor mensen uit alle lagen van de samenleving, die hier laagdrempelige kansen krijgen om in contact te komen met de natuur, en dit onafhankelijk van hun woonomgeving.
Onderzoek hierover wordt (inter)nationaal steeds relevanter omdat de vraag vanuit de betrokken actoren zelf toeneemt. Ook de vraag of, en op welke manier, de beleving van de natuur voor een verhoogde betrokkenheid bij natuur zorgt en hoe dit zich verhoudt tot het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud staat centraal in dit project.
Door deze tweezijdige aanpak gaan we na of en hoe het versterken van de toegankelijkheid tot een natuurbeleving met hoge biodiversiteit zowel de leefkwaliteit van de mens als de biodiversiteit in de stad kan verbeteren.
Voor dit onderzoek gebruiken we voorbeeldprojecten in zorginstellingen, scholen en bedrijfsterreinen die reeds langere aandacht geven aan dit thema.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum2/01/2031/12/24

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij

Vrije trefwoorden

  • ESD