Natuurgebaseerde oplossingen nitraatproblematiek

Projectdetails

Samenvatting

Dit project biedt wetenschappelijke ondersteuning aan de Vlaamse Landmaatschappij bij de uitvoering van Actieprogramma’s in het kader van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEC), met name de MestActiePlannen (MAP). Oplossingen voor de nitraatproblematiek vormen een belangrijke voorwaarde voor natuurherstel in Vlaanderen. Het INBO zal hierbij focussen op natuurgebaseerde oplossingen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2328/02/27

Vrije trefwoorden

  • landbouw
  • nitraten
  • EVINBO
  • stikstof

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw