Natuurherstel en -ontwikkeling in het kleiontginningsgebied van Rumst door middel van landschapsbouw na sanering en grondberging (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project heeft volgende doelstellingen:
Wetenschappelijke onderbouwing en begeleiding van landschapsbouw en natuurinrichtingsproject na sanering en grondberging.
Beperkt documenteren van huidige toestand bosgebied en evalueren van ecologische waarde uitgangstoestand.
Uitvoeren van bodemkundige surveys: kartering van fysische en chemische bodemkwaliteit na eindafdek (documenteren T0 situatie).
Bepalen natuurdoelen en ecologische advisering bij herbebossing en natuurontwikkeling.
Uitvoeren van praktijkgericht experimenteel onderzoek (bodemverbetering, bosaanleg, inrichting rietvijver, habitatinrichting…).
Monitoring van de natuurontwikkeling ten behoeve van wetenschappelijke kennisverwerving/advisering tijdens nazorgfase.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/2029/02/20

Thematische lijst

  • Beheer

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Bodem & lucht