NBS-atlas

Projectdetails

Samenvatting

Een overzicht en netwerk rond nature-based solutions (NBS) of
atuurgebaseerde oplossingen\ in Vlaanderen ontbreekt op dit moment. Hierdoor is er geen opstap waarmee steden en gemeenten bij elkaar te rade kunnen gaan en zich te laten inspireren door reeds bestaande NBS-projecten. Een databank van projecten die inzetten op het creëren van (stedelijke) NBS op lokale schaal is daarnaast een nuttig aanknopingspunt voor onderzoek en laat toe de performantie van deze projecten te evalueren en lessen te trekken.

Met deze atlas proberen we de NBS-initiatieven in Vlaanderen, met de daarbij horende geleverde ecosysteemdiensten, in kaart te brengen. We proberen de informatie over deze NBS-initiatieven overzichtelijk en over verschillende beleidsdomeinen heen te bundelen. Deze atlas moet het beleid, beheer en onderzoek omtrent NBS beter met elkaar verbinden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/04/2229/12/23

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij