Atlas Groenblauwe Oplossingen

Projectdetails

Samenvatting

De Atlas Groenblauwe Oplossingen brengt terreinrealisaties in kaart die de bebouwde omgeving voorzien van groene ruimten en van waterlichamen, waarbij natuurlijke dynamieken een plaats krijgen. Deze terreinrealisaties kunnen een antwoord bieden op sociale, economische, klimatologische en ecologische uitdagingen die aanwezig zijn in verstedelijkte gebieden zoals Vlaanderen. Steeds meer lokale besturen en instanties zijn daarom volop bezig met het realiseren van een meer groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving, maar op dit moment is er geen overzicht van de diverse groenblauwe ingrepen. Ook de kennis hierover is erg versnipperd. Hier brengt deze atlas verandering in.

Verschillende partijen waaronder Aquafin, VLARIO, Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Omgeving en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zullen samenwerken om de Atlas Groenblauwe Oplossingen op te bouwen en vorm te geven. Deze atlas zal bestaan uit een website met inspirerende voorbeeldprojecten en een achterliggende databank.

De Atlas Groenblauwe Oplossingen wil een inspirerende, motiverende en praktische kennisbasis creëren die de afstand tussen praktijk, beleid en onderzoek verkleint.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/04/221/05/25

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij