Negatieve impact en populatiedynamiek brandganzen in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

In verschillende Europese projecten is de laatste jaren sterk ingezet op het ontwikkelen van een beheeraanpak voor verschillende overzomerende ganzensoorten. Brandgans kwam hierbij slechts in zeer beperkte mate aan bod omdat het een wettelijk beschermde diersoort is - in tegenstelling tot exoten zoals nijlgans en jachtwildsoorten als Canadese en grauwe gans. Om voor brandgans tot een beheer te komen dat in overeenstemming is met de noden inherent aan zijn beschermde statuut, ontbreekt momenteel de nodige actuele en lokale kennis rond populatiedynamiek en impact van de soort in Vlaanderen. Dit project moet aan deze noden tegemoet komen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1530/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • beheerevaluatie
  • beheer
  • populaties

Thematische lijst

  • Vogels
  • Jacht (soortenbeleid)
  • Schadebeheer (beheer)